Nu te bestellen!

Jippie! Ik ben een hoogsensitieve vrouw

Verrijk je leven door jezelf te zijn

Het eerste boek van Brigitte Klijn is  verkrijgbaar.

Het boek beschrijft de karaktereigenschap hoogsensitiviteit vanuit de dagelijkse realiteit bezien. Waar loop je tegenaan? Wat zijn de lastige kanten? Hoe uit deze karaktereigenschap zich in jouw dagelijkse praktijk? Als werkneemster, als partner, als moeder, etc. Inzicht krijgen in je situatie helpt je om daarna stappen te nemen naar een gewenste situatie. 

Je ontwikkelen van een vrouw die (veel) last ervaart van haar hoogsensitieve aard naar een vrouw die blij is met deze karaktereigenschap, vraagt om een structuur. Een structuur die je helpt om in beeld te krijgen welke stappen je mag nemen en in welke fase je bent. Zie het als een leidraad die je inzicht geeft waar jij je bevindt op de weg. Kennis en inzicht zijn heel waardevol, omdat ze je helpen liefdevoller naar jezelf te kijken en liefdevoller met jezelf om te gaan.

In dit boek beschrijft Brigitte 3 fasen waaruit je ontwikkelingsweg bestaat. In de eerste fase mag je weer OK worden met jezelf, omdat je veel jaren van je leven hebt geleefd op een wijze die  niet bij je past. Dit vraagt om een totale focus naar jezelf.  

In de tweede fase nodigt zij je uit meer vanuit 'wie je in wezen bent' je leven te gaan leiden. Zie dit als dat je leert lopen. Dit doe je in kleine stapjes in een vertrouwde omgeving. Juist door veel te oefenen ga je ontdekken hoe jij in het leven wilt staan. Je ontdekt wat bij je past. Je zult in deze periode vaak vallen en de kunst is om net als het jonge kind gewoon weer op te staan en het opnieuw te proberen. In deze fase doe je krachten op en word je zelfverzekerder in je hele zijn.

In de derde fase nodigt zij je uit om dat wie je bent steeds bewuster en grootser tot uitdrukking te brengen. Als hoogsensitieve vrouw is zin geven aan je leven erg belangrijk. Dit bestaat uit ‘iets’ bijdragen aan het leven. Wat het is, is eigenlijk niet zo belangrijk. Waar het om gaat is dat jij gaat doen waar je heel blij van wordt en de creatie die hier uit ontstaat haar weg mag vinden in de wereld om je heen.

Het voorwoord is geschreven door Marian van den Beuken, schrijfster van diverse boeken over hoogsensitiviteit. Ook Jolijn Hendriks, Sylvia van Zoeren, Saron Petronilia en Maartje Koper gaven hun bijdrage aan dit boek.

Wil je alvast een inkijkje in het boek?