Brigitte's gift* aan de wereld
Onlinetraining "Heel je Sensitieve Vrouw"
is vanaf NU beschikbaar!
(*wederdienst  volgens " Pay it forward" principe, meer info hieronder )


Waarom deze gift aan de wereld?

De ervaring leert dat er te veel gevoelige vrouwen niet in de gelegenheid zijn om in zichzelf te investeren. Ofwel de financiële middelen ontbreken, of deze vrouw is niet in staat om zichzelf op de eerste plaats te zetten in haar leven, of beide zijn van toepassing, of anders.

Brigitte heeft besloten deze onlinetraining, die bestaat uit 48 videolessen volledig beschikbaar te stellen om zo een bewustzijngolf in gang te zetten bij deze  speciale groep vrouwen. Het is een groep die zichzelf enorm tekort doet doordat ze zichzelf zo onderwaardeert. Daar heeft zij zelf heel veel last van. 

Juist door meer kennis te krijgen over zichzelf kan de hoogsensitieve vrouw eenvoudige stappen zetten naar een leven dat beter bij haar past. Hierdoor komt ze zelf lekkerder in haar vel te zitten. Ook haar directe omgeving profiteert direct mee van de verandering die ze in gang kan zetten.

Brigitte vraag echter wel een tegenprestatie (geen geld) voor haar gift. De reden is dat ze gelooft in een fijnere wereld als we bewust die dingen waar we goed in zijn gaan delen met de wereld om ons heen. Dit principe heet "Pay it forward" en er is een mooie film over gemaakt. 


Brigitte vertelt over haar keuze:

Ik heb deze onlinetraining met heel veel liefde gemaakt. Ook had ik nog nooit zoveel video's opgenomen en ik moest echt moed verzamelen om deze reeks te gaan maken. Het werden uiteindelijk 48 delen. Ik heb deze training jaren verkocht voor € 499,-. In 2016 besloot ik een gratis versie voor een korte periode beschikbaar te stellen i.v.m. mijn 50e verjaardag. Meer dan 1000 vrouwen namen deel.

En nu is het tijd voor een volgende stap. Het jaar 2018 was voor mij heel bijzonder omdat ik mijzelf de tijd heb gegund om verlangens die ik al heel lang voelde maar niet tot uitdrukking durfde te brengen,  vorm te gaan geven.

Dit jaar stond "voor mijzelf zorgen"  bovenaan mijn dagelijkse activiteiten omdat er in mijn omgeving mensen waren die mijn zorg nodig hadden. En ik wist dat ik deze alleen kon geven als ik heel goed voor mijzelf zou zorgen.

Daarnaast heb ik al zo lang ik mij kan herinneren een enorme interesse voor het zelfhelende vermogen van de mens en ook hier nam ik de tijd voor. Ik bestudeerde vele vormen, ik onderzocht ze, ik ging ze zelf ervaren en er ontstond stap voor stap een zelfhelingsprotocol om te komen bij een eigen zelfhelingmanier. Ieder mens is immers verschillend en mijn ontdekking was dat de bestaande manieren meestal niet naadloos bij mij aansloten.

Ik ervoer het afgelopen jaar wat deze investeringen in mijzelf, ondanks de uitdagingen op mijn pad, voor verrijkende uitwerking had op mijzelf en mijn gezin.

Ik ervoer ook hoeveel 'oude ballast' ik nog had. Ballast die mij verhinderde keuzes te maken. Een groot verlangen dat ik al heel veel jaren voel is dat ik een bewustzijnsbeweging op gang wil brengen bij de hoogsensitieve vrouw door 'iets' aan te bieden waardoor je in staat bent de kwaliteit van je leven enorm te vergroten. Echter wel op een manier dat het voor iedereen toegankelijk is.

Ik kon deze keuze niet maken omdat ik vast zat in een aantal overtuigingen. Heel veel overtuigingen, bleek later toen ik er intensief mee aan de slag ging. Eén beperkende overtuiging was, en deze leerde ik op één van de trainingen die ik volgde en waaraan ik later nog vaak door medestudenten aan herinnerd ben, dat als je iets gratis aanbied het direct niet meer waardevol is. Het is een overtuiging die heel veel mensen hebben en er dus ook naar handelen. Ik blijf van mening dat het niet waar is. Echter wat IK vind is nu niet van toepassing. Op onbewust niveau is het een collectieve waarheid en ik moet er mee dealen. 

Omdat ik toch vorm wil geven aan mijn verlangen en trouw wil zijn aan mijzelf heb ik " de betaling"  verandert van geld naar een wederdienst. Ik ben er blij mee en je leest verder waarom. Mijn gift aan jou is een heel waardevolle reeks video's waarbij je veel kennis opdoet over hoogsensitiviteit en ik je heel veel informatie aanbied waardoor je kunt groeien in je (hoog)sensitieve bewustzijn.

Binnen de online leeromgeving kun je jouw wederdienst melden en dit waardeer ik enorm als je dit doet. Echter je verleent pas je wederdienst op het moment dat jij er klaar voor bent. Niet eerder want de wereld wacht op liefdevolle creaties in plaats van verplichte acties. 

Wil je er een onlineprogramma van maken en de mogelijkheid hebben om je vragen te stellen dan kun je voor een heel geringe bijdrage per maand beschikken over een aanvullend pakket.  Je krijgt dan bij iedere video een handout met opdrachten en je krijgt de mogelijkheid om je vragen te stellen tijdens online vragenuurtjes. De wederdienst voor de 48 video's blijft overigens wel staan omdat ik zo geloof in dit principe en de potentie die het in zich heeft om de wereld mooier te maken.

Nogmaals: Als wederdienst vraag ik maar één ding. Doe iets, maak iets of faciliteer iets waar jij heel gelukkig van wordt en geeft dit door. Het gaat niet om de grootte van je daad maar om de hoeveelheid liefde die je erin stopt en die zowel voelbaar is voor jezelf als voor de ontvanger(s).

Dit principe is zo belangrijk voor de sensitieve mens omdat juist deze groep zo geneigd is zichzelf te vergeten en zich aan te passen, weg te cijferen en kleiner te maken aan de mensen om hen heen. Met deze gift voel je direct de richting waar je op mag gaan als hoogsensitieve vrouw. Jouw gift geef je op het moment dat je er klaar voor bent. En misschien voel je het ook. Deze betaling middels het geven van jouw gift, is eigenlijk een gift aan jezelf. Net zoals ik mijzelf een gift heb gegeven door deze video's op deze wijze beschikbaar te stellen. Voel je hem?

En overigens, ook mannen mogen meedoen met de kanttekening erbij dat ik de training voor vrouwen heb gemaakt. Maar zeker 90% van het materiaal is ook heel waardevol voor de hoogsensitieve man. En bij alle zaken waarbij jij als man het anders ervaart, nodig ik je uit tot zelfonderzoek.

Ik wens je heel veel mooie AHA- en leermomenten toe en lees jouw "Pay it forward verhaal" heel graag.

Wil je graag meer informatie over een passende zelfzorg- en zelfhelingswijze om de bezielde levenskunstenaar te worden, kijk dan hier voor het programma aanbod.

Heel je Sensitieve vrouw
Onlineprogramma

  • 1
     Gratis lidmaatschap community  "De bezielde levenskunstenaar" voor zolang je wenst 
  • 2
    48 weken lang elke week een videoles om je kennis over  hoogsensitiviteit te vergroten en meer te leren over jezelf
  • 3
    Grondingstraining voor het verhogen van je lichaamsbewustzijn

Leer jezelf beter kennen als hoogsensitieve vrouw en verhoog de kwaliteit van je leven.  Deze karaktereigenschap vraagt om op een krachtige wijze tot uitdrukking gebracht te worden. Maak het begin met het volgen van deze online-training.


Het is Brigitte's missie om elke hoogsensitieve vrouw te brengen bij haar unieke kracht. Vandaar dat zij deze 'gratis' training ter beschikking stelt.