Brigitte's gift* 
48 video's van de onlinetraining "Heel je Sensitieve Vrouw"
(*wederdienst  volgens " Pay it forward" principe, meer info hieronder )Waarom deze gift aan de wereld?

We leven in een bijzondere tijd en onze dagelijkse realiteit biedt nieuwe uitdagingen aan. Dit vraagt om nieuwe keuzes. Hiervoor is het nodig dat de mens naar binnen keert en gaat (her)ontdekken wat de pijlers  van het leven zijn.  Pijlers die voor iedereen gelden zijn o.a. liefde, veiligheid, eerlijkheid. Maar er zijn ook pijlers die specifiek horen bij de persoon die je bent. En deze mag je zelf ontdekken.  

Brigitte's specialisme is de hoogsensitieve karaktereigenschap en dan met name hoe deze karaktereigenschap vormgegeven mag worden in de dagelijkse realiteit bij vrouwen. Door dit cadeau aan te bieden hoopt Brigitte een bijdrage te geven aan iedere hoogsensitieve vrouw die graag bewuster in het leven wilt staan om zo de dagelijkse realiteit in afstemming te brengen met de vrouw wie zij in wezen is. Als zij deze keuze maakt zal haar naaste omgeving hier direct van meeprofiteren omdat deze vrouw haar leven vorm gaat geven vanuit haar talenten, kwaliteiten en gaven. 

De ervaring leert dat er te veel gevoelige vrouwen niet in de gelegenheid zijn om in zichzelf te investeren. Ofwel de financiële middelen ontbreken, of deze vrouw is niet in staat om zichzelf op de eerste plaats te zetten in haar leven, of het ontbreekt haar aan tijd, of..... iets anders. 

Brigitte heeft daarom besloten de 48 videolessen volledig beschikbaar te stellen om zo een bewustzijngolf in gang te zetten bij deze  speciale groep vrouwen. Het is een groep die zichzelf enorm tekort doet doordat ze zichzelf zo onderwaardeert. Daar heeft zij zelf heel veel last van. 

Juist door meer kennis te krijgen over zichzelf kan de hoogsensitieve vrouw eenvoudige stappen zetten naar een leven dat beter bij haar past. Hierdoor komt ze zelf lekkerder in haar vel te zitten. Ook haar directe omgeving profiteert direct mee van de verandering die ze in gang kan zetten.

Brigitte vraag echter wel een tegenprestatie (geen geld) voor haar gift. De reden is dat ze gelooft in een fijnere wereld als we bewust die dingen waar we goed in zijn gaan delen met de wereld om ons heen. Dit principe heet "Pay it forward" en er is een mooie film over gemaakt.


Brigitte vertelt over haar keuze:

Ik heb deze onlinetraining met heel veel liefde gemaakt. Ik had nog nooit zoveel video's opgenomen en ik moest echt moed verzamelen om deze reeks te gaan maken. Vanuit mijn passie werden het uiteindelijk 48 delen, gebundeld in de onlinetraining Heel je Sensitieve Vrouw.  Meer dan 1000 vrouwen namen deel aan deze training en vanaf nu  (april 2020) staan alle 48 video's voor €0,- tot je beschikking! 

Het is de hoogste tijd voor een volgende stap. De wereld vraagt om hoogbewuste vrouwen. Immers zij zijn in staat door hun dagelijkse realiteit anders in te richten door authentieker te zijn en dichter bij de basis te blijven, enorme veranderingen in de samenleving te creëren. 

Het jaar 2018 was voor mij persoonlijk een heel bijzonder omdat ik mijzelf de tijd heb gegund om verlangens die ik al heel lang voelde maar niet tot uitdrukking durfde te brengen,  vorm te gaan geven. Dat jaar stond "voor mijzelf zorgen"  bovenaan mijn dagelijkse activiteiten omdat er in mijn omgeving mensen waren die mijn zorg nodig hadden. En ik wist dat ik deze zorg alleen kon geven als ik heel goed voor mijzelf zou zorgen. Deze keuze heeft ervoor gezorgd dat ik nu deze 'gift aan de wereld' kan realiseren en mijn leven veel rijker is gaan aanvoelen.

Zo lang ik mij kan herinneren heb ik een enorme interesse voor het zelfhelende vermogen van de mens en ook hier nam ik de tijd voor. Ik bestudeerde vele vormen, ik onderzocht ze, ik ging ze zelf ervaren en er ontstond stap voor stap een  zelfhelingsprotocol dat door iedereen zelf eigen te maken is.  Ieder mens is immers verschillend en dit vraagt om een persoonlijke invulling van zelfheling.

Ik ervoer ook hoeveel 'oude ballast' ik nog had. Ballast die mij verhinderde keuzes te maken. Een groot verlangen dat ik al heel veel jaren voel, is dat ik een bewustzijnsbeweging op gang wil brengen bij de hoogsensitieve vrouw door 'iets' aan te bieden waardoor je in staat bent de kwaliteit van je leven enorm te vergroten. Echter wel op een manier dat het voor iedereen toegankelijk is. 

Ik besloot geen geld meer te vragen maar de video's  aan te bieden tegen een wederdienst volgens het principe "Pay it Forward". Ik ben er blij mee en je leest verder waarom. Mijn gift aan jou is een heel waardevolle reeks video's waarbij je veel kennis opdoet over hoogsensitiviteit en ik je heel veel informatie aanbied waardoor je kunt groeien in je (hoog)sensitieve bewustzijn.

Als wederdienst vraag ik maar één ding. Doe iets, maak iets of faciliteer iets waar jij heel gelukkig van wordt en geeft dit door. Het gaat niet om de grootte van je daad maar om de hoeveelheid liefde die je erin stopt en die zowel voelbaar is voor jezelf als voor de ontvanger(s). Maak dus iemand blij met iets waar je zelf blij van wordt!!!!

Dit principe is zo belangrijk voor de sensitieve mens omdat juist deze groep zo geneigd is zichzelf te vergeten en zich aan te passen, weg te cijferen en kleiner te maken aan de mensen om hen heen. Met deze gift voel je direct de richting waar je op mag gaan als hoogsensitieve vrouw. Jouw gift geef je op het moment dat je er klaar voor bent. En misschien voel je het ook. Deze betaling middels het geven van jouw gift, is eigenlijk een gift aan jezelf. Net zoals ik mijzelf een gift heb gegeven door deze video's op deze wijze beschikbaar te stellen. Voel je hem?

En overigens, ook mannen mogen meedoen met de kanttekening erbij dat ik de training voor vrouwen heb gemaakt. Maar zeker 90% van het materiaal is ook heel waardevol voor de hoogsensitieve man. En bij alle zaken waarbij jij als man het anders ervaart, nodig ik je uit tot zelfonderzoek.

Ik wens je heel veel mooie AHA- en leermomenten toe en lees jouw "Pay it forward verhaal" heel graag.


Heel je Sensitieve vrouw
Onlineprogramma

  • 1
     Gratis lidmaatschap community  "De bezielde levenskunstenaar" voor zolang je wenst 
  • 2
    48 videolessen om je kennis over  hoogsensitiviteit te vergroten en meer te leren over jezelf staan voor je klaarin de leeromgeving van "De bezielde levenskunstenaar"
  • 3
    Grondingstraining voor het verhogen van je lichaamsbewustzijn. Start er direct mee en voelt direct profijt!

Leer jezelf beter kennen als hoogsensitieve vrouw en verhoog de kwaliteit van je leven.  Deze karaktereigenschap vraagt om op een krachtige wijze tot uitdrukking gebracht te worden. Maak het begin met het volgen van deze online-training.


Het is Brigitte's missie om elke hoogsensitieve vrouw te brengen bij haar unieke kracht. Vandaar dat zij deze  training ter beschikking stelt.