Ben jij een hoogsensitieve vrouw die ervaart dat het leven dat je leidt niet bij je past?

Herken je dat:

jij je leven heel graag op een andere manier wil vormgeven dan de meeste mensen om je heen doen. Een leven waarin meer liefde en respect is voor elkaar en waar we zorg dragen voor elkaar en onze leefomgeving.

je niet meer bij machte bent om jouw leven op je eigen wijze manier vorm te geven. Je geeft de leiding van je leven weg aan andere mensen en instanties en je leven voelt niet meer vrij en vreugdevol.

je jezelf aan de zijlijn ziet staan bij teveel activiteiten omdat je de aansluiting niet meer kunt vinden. Je neemt te vaak een onzichtbare plek in de groep in en gedraagt je als grijze muis terwijl je weet dat jij (meestal) van zoveel meer waarde kunt zijn dan je nu geeft en laat zien. Maar ook tegenovergesteld gedrag kan voorkomen. Dat je juist heel druk en aanwezig bent en jezelf helemaal weggeeft tijdens de activiteit met totale uitputting als gevolg.

je jezelf een minder waardevolle vrouw vindt . Omdat je denkt dat anderen gewoon meer presteren en alles met veel meer gemak kunnen doen. (Geloof mij, je bent vergeten hoe talentvol en begaafd je bent. Jouw talenten en begaafdheden hebben alleen andere omstandigheden nodig om tot uitdrukking te komen)

je veel tijd besteedt aan jezelf omdat er zaken in je leven zijn die om (te) veel aandacht vragen. Denk hierbij aan je gezondheid, je financiën, je vitaliteit, je sociale omgeving, je werk. Terwijl je eigenlijk deze eigen tijd zo graag aan zaken wilt besteden waar je echt gelukkig van wordt.

je overstelpt wordt met informatie en ervaringen die moeite kosten om een plekje te geven en je uitputten omdat ze 'bij je blijven hangen' en 'aandacht van je blijven vragen'.

 Als hoogsensitieve vrouw zijn een aantal zaken heel belangrijk voor je en hoe meer deze zaken onvervuld zijn in je leven, des te hoger is de last die je van deze karaktereigenschap ervaart. De last wordt voor een groot deel veroorzaakt omdat je geen gevolg geeft aan de elegante en zingevende leefwijze die je  hoogsensitiviteit van je vraagt. 

Een paar belangrijke zaken op een rijtje. Als hoogsensitieve vrouw wil je o.a.:

in liefde leven en verbinding tussen mensen ervaren.

vrede en respect

rechtvaardigheid en eerlijkheid

balans

dat de uitkomst van (jouw) handelen goed is voor iedereen. O. a. goed je werk doen, een goede ouder zijn, respectvolle relatie(s) 

diepgang en zingeving

gelijke kansen voor iedereen

jezelf kunnen zijn


Wil jij van je karaktereigenschap je kracht maken?  

Wil je graag een traject die precies is afgestemd op jouw persoonlijke situatie? 

Neem dan contact op via het contactformulier of bel Brigitte op 06-22965215.

Nu te bestellen!

Jippie! Ik ben een hoogsensitieve vrouw

Verrijk je leven door jezelf te zijn

Het eerste boek van Brigitte Klijn is  verkrijgbaar.