HSP in Balans (1)

HSP in Balans

Voor een HSP is het ervaren van balans essentieel om lekker in het leven te staan. Helaas vinden vele het moeilijk om een goede balans te vinden. En hebben ze eenmaal een goede balans ervaren dan willen ze deze heel graag vast houden. Hierin zit iets cruciaals. Immers,  balanceren is een dynamisch proces. Het is in beweging blijven en continu afstemmen op dat wat er in je leven gebeurt en hierin meebewegen.

Balansverstoorders

Dit is makkelijk gezegd echter in de praktijk ervaart men het vaak als lastig. In een serie van blogs laat ik je de komende weken via verschillende invalshoeken kijken naar balans. Want juist door inzicht te krijgen in de balansverstoorders en daar veranderingen in aan te brengen, kun je veel voordeel behalen.

Geen HSP is gelijk

Geen mens is gelijk en ook geen HSP ’er is gelijk. Ieder persoon is uniek en ook al ligt mijn expertise bij hoogsensitieve vrouwen, dan nog zal het zijn dat iedere vrouw anders is en dus zoekt naar haar specifieke balans. Laat je inspireren door wat je leest, ziet en de tips die je krijgt. Echter zoek ALTIJD naar JOUW balans. Deze week vertel ik wat meer over de balans tussen rust en activiteit.

Rust en Activiteit

Balans brengen tussen rust en activiteit is eigenlijk heel logisch. Je mag echter beseffen dat het voor een HSP ‘er van groot belang is dat er voldoende rustmomenten zijn zodat je de indrukken die voortkomen uit de activiteiten goed verwerkt kunnen worden. De kans is groot dat jij als hoogsensitief persoon ervaart (veel) meer rust nodig te hebben dan de meeste mensen om je heen. Als jij hier geen gehoor aan geeft dan ervaar je de ongemakken van deze onbalans.

Er zijn een paar metaforen die heel duidelijk laten zien hoe balans eruit ziet. Neem bijvoorbeeld een schommel. Een schommel slaat even ver naar voren uit dan naar achteren. (of een klepel van een klok) Maar dezelfde balans vind je ook in de natuur. Neem een boom. Een boom in balans heeft een even groot takkenstelsel als wortelstelsel.

Als activiteit voortkomt uit rust zal er een andere activiteit uit voorkomen dan wanneer je vanuit activiteit maar door blijft gaan. Vanuit rust ergens aan beginnen zorgt ervoor dat je direct op een natuurlijker level creëert. Je doet de activiteit op een wijze die bij jou past. Terwijl als je vanuit een activiteit direct doorstroomt naar een volgende activiteit, de kans vele malen groter is dat je aan de gang gaat vanuit een energie die verder van jou weg staat.

HSP versus HSS

1/3 deel van de hoogsensitieve personen noemt men sensation seekers (HSS). Kenmerkend voor hen is dat ze altijd op zoek zijn naar iets nieuws, iets sensationeels. Ze beginnen aan 1001 dingen maar hebben moeite iets af te maken. Ze willen vol leven echter hun frustratie zit dat ze bijna niets tot een concreet eind brengen. Zij hebben veel moeite hun energiepeil goed te beheren. Ze geven alles totdat ze uitgeput zijn. Voor hen is het goed een structuur te vinden tussen rust en activiteit. Deze groep mag o.a. leren om NEE te zeggen tegen activiteiten om zo de rust meer toe te laten.

2/3 deel van de hoogsensitieve personen (HSP) zijn meer introverter en leiden een ietwat teruggetrokken dan wel  rustiger bestaan. Een andere beschrijving is dat ze vaak aan de rand van het sociale leven staan. Ze kijken liever toe dan dat ze ergens aan deelnemen. Veel personen uit deze groep mogen juist leren wat vaker JA te zeggen tegen activiteiten om zo meer dynamiek in hun leven te brengen.

Hoe is jouw balans?

Kijk eens bij jezelf hoe jij de balans ervaart tussen rust en activiteit? Wat helpt jou om in balans te komen? Waardoor raak jij uit balans?

Als je wilt kun je jouw ervaringen delen. Ook als je tips hebt die jou helpen in balans te blijven, deel ze dan alsjeblieft hieronder! Met de steun van elkaar kunnen we ervoor zorgen dat elke hoogsensitieve vrouw de waarde van haar hoogsensitiviteit gaat ervaren! Alvast mijn hartelijke dank!

Op 21 juni, 5 & 19 juli 2017 organiseer ik samen met Pauline van Hezik (coach en 5ritme dans teacher) 3 mooie momenten om middels dans de balans tussen rust en activiteit te ontdekken/ervaren. Kijk hier voor meer informatie en om je op te geven.

About the Author

Leave a Reply 3 comments