In schijn het licht op het RIVM

Ik schijn het licht op de transparantie en zuiverheid van de RIVM,. Ik schijn het licht op hun

  1. visionaire plannen rondom de wereldgezondheid
  2. medewerkers die werken vanuit hartsbewustzijn
  3. magische geldstromen
  4. uitvoerende beleid
  5. organisatiestructuur
  6. geldverstrekkers met voorwaarden vanuit eigenbelang

Ook bij de RIVM worden fouten gemaakt en kunnen we ons afvragen of de wijze waarop zij handelen en de keuzes die zij maken wel altijd de juiste zijn.

Door licht te sturen naar de RIVM zal de uitkomst van hun handelen steeds meer in afstemming komen met de nieuwe wereld die wij allen wensen, een wereld waarin liefde, vrijheid, vitaliteit en gezondheid, belangrijke ingredi├źnten zijn.

Ben je geraakt door deze post, schijn dan zowel het licht op jezelf als op de RIVM. Immers, de wereld verandert niet door strijd, haat en afscheiding maar wel door liefde, wijsheid en compassie voor jezelf en anderen.

Doel van deze post is mensen bewust te maken van de onbalans die in onze leefwereld is geslopen en waar mensen, soms bewust maar heel vaak onbewust, zelf een onderdeel zijn van de onbalans. Door zaken zichtbaar te maken en mensen uit te nodigen tot zelfonderzoek en het verhogen van hun bewustzijn geef ik mijn bijdrage aan een wereld waarin we eenheid, vrede en liefde gaan ervaren.

 

About the Author

Leave a Reply 0 comments